Untitled Document Untitled Document
 
 
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับงานทะเบียน
สหกิจศึกษา
คู่มือสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
ส่วนงานภายในสถาบัน
งานบริหาร
งานวิชาการ
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการการเรียนรู้ (KM)
e-Service
ระบบทะเบียนออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา
ห้องสมุด
ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
ระบบ MIS
e-Learning
e-Document
e-Mail สำหรับเจ้าหน้าที่
e-Mail สำหรับนักศึกษา
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ขอความอนุเคราะห์จองห้อง/จองรถตู้
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
ลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น
การบินไทย
Emirates Airlines
Garuda Indonesia
Thai Air Asia
Cathay Pacific
Eva Air
Nok Air
การท่าอากาศยานไทย
ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ข่าวบริการศิษย์เก่า
งานวิจัย
ระบบและกลไกงานวิจัย
งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่/บทความ/งานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เชิดชูนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ระบบสืบค้นห้องสมุด
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข่าวสารอาเซียน
ข่าวสารอาเซียน
รอบรู้อาเซียน
บทความพิเศษ
สื่อเผยแพร่
คำศัพท์อาเซียน
การบินกับอาเซียน
Toeic
เคล็ดลับ
ขั้นตอนการสมัครสอบ

 

 

   Untitled Document main
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 PATTAYA AIRWAY เปิดรับสมัครนึกศึกษาฝึกงาน
01 กรกฎาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 MIQ logistics เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง Import/Export Operation Manager (Freight Forwarder Industrail)
23 มิถุนายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Tariff & Pricing Officer (Pricing) Bangkok Airways Public Company Limited
09 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Passenger Service Agent Jet Asia Airways Co., Ltd.
09 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Crew Co-ordinator: NokScoot Airlines Company Limited
09 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

อ่านทั้งหมด
  ข่าวอบรม/สัมมนา
 เชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (กิจกรรมที่ 2)
21 สิงหาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับเส้นทางประกอบอาชีพ
28 มกราคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจชุมชนบ้านนาพุเทศบาลบางพระ
10 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

อ่านทั้งหมด
  ข่าวสารทั่วไป
 กำหนดการ ตัดชุดครุย สถาบันเทคโนโลยีการบิน
22 มีนาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
19 มีนาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน
 กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2555
16 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน
 ปฏิทินการการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
16 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน
 ปฏิทินสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
13 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน


อ่านทั้งหมด
  ภาพกิจกรรม
รูปทั้งหมด
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.