Untitled Document Untitled Document
         

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต บางพระ 

Institute of Aviation Technology Rajamangala University of Technology Tawan-Ok

   
 
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับงานทะเบียน
สหกิจศึกษา
คู่มือสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
ส่วนงานภายในสถาบัน
งานบริหาร
งานวิชาการ
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการการเรียนรู้ (KM)
e-Service
ระบบทะเบียนออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา
ห้องสมุด
ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
ระบบ MIS
e-Learning
e-Document
e-Mail สำหรับเจ้าหน้าที่
e-Mail สำหรับนักศึกษา
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ขอความอนุเคราะห์จองห้อง/จองรถตู้
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบทะเบียนกิจกรรม
ลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น
ฐานข้อมูลด้านการบิน NTSB
ฐานข้อมูลด้านการบิน FAA
การบินไทย
Emirates Airlines
Cathay Pacific
การท่าอากาศยานไทย
สถาบันการบินพลเรือน - กระทรวงคมนาคม
ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
สมาคมศิษย์เก่าบางพระ
ข่าวสารบริการศิษย์เก่า
งานวิจัย
ระบบและกลไกงานวิจัย
งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่/บทความ/งานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เชิดชูนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ระบบสืบค้นห้องสมุด
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข่าวสารอาเซียน
ข่าวสารอาเซียน
รอบรู้อาเซียน
บทความพิเศษ
สื่อเผยแพร่
คำศัพท์อาเซียน
การบินกับอาเซียน
Toeic
เคล็ดลับ
ขั้นตอนการสมัครสอบ
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ในสนามบิน
กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
กิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
การประกวด Freshy boy and girl 2017
โครงการอนุรักษ์วัฒนาธรรมเกษตรวิถีไทย สืบสานประเพณีภูมิปัญญาและการปลูกข้าวของไทย ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

 

@Line Official

@dr-iat *อย่าลืมพิมพ์ @ ใส่ไปด้วยนะคะ

 

   Untitled Document main
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ราคาชุดรับปริญญา ปีการศึกษา 2559 (รับปริญญา พฤศจิกายน 2560)
08 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 รับสมัครนักศึกษาเพื่อลงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
14 กุมภาพันธ์ 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 เก็บค่าบำรุงสมาชิคสมาคมศิษย์เก่าบางพระ
22 สิงหาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ
11 สิงหาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 สถาบันเทคโนโลยีการบินเปิดรับสมัครนักศึกษา
15 กรกฎาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

อ่านทั้งหมด
  ข่าวอบรม/สัมมนา
 ประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 10
24 มกราคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 เชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (กิจกรรมที่ 2)
21 สิงหาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับเส้นทางประกอบอาชีพ
28 มกราคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจชุมชนบ้านนาพุเทศบาลบางพระ
10 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

อ่านทั้งหมด
  ข่าวสารทั่วไป
 ให้นักศึกษาลงทะเบียนระบบสมุดกิจกรรมออนไลน์
02 กุมภาพันธ์ 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 ส่งเอกสารขอผ่อนผันการเข้สรับราชการทหารกองประจำการ
19 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 แจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนักศึกษาใหม่ 2559
29 สิงหาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 กำหนดการ ตัดชุดครุย สถาบันเทคโนโลยีการบิน
22 มีนาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
19 มีนาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบินอ่านทั้งหมด
  ภาพกิจกรรม
รูปทั้งหมด
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

   
   
สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.