Untitled Document Untitled Document
         

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต บางพระ 

Institute of Aviation Technology Rajamangala University of Technology Tawan-Ok

   
 
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับงานทะเบียน
สหกิจศึกษา
คู่มือสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
ส่วนงานภายในสถาบัน
งานบริหาร
งานวิชาการ
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการการเรียนรู้ (KM)
e-Service
ระบบทะเบียนออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา
ห้องสมุด
ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
ระบบ MIS
e-Learning
e-Document
e-Mail สำหรับเจ้าหน้าที่
e-Mail สำหรับนักศึกษา
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ขอความอนุเคราะห์จองห้อง/จองรถตู้
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบทะเบียนกิจกรรม
ลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น
ฐานข้อมูลด้านการบิน NTSB
ฐานข้อมูลด้านการบิน FAA
การบินไทย
Emirates Airlines
Cathay Pacific
การท่าอากาศยานไทย
สถาบันการบินพลเรือน - กระทรวงคมนาคม
ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
สมาคมศิษย์เก่าบางพระ
ข่าวสารบริการศิษย์เก่า
งานวิจัย
ระบบและกลไกงานวิจัย
งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่/บทความ/งานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เชิดชูนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ระบบสืบค้นห้องสมุด
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข่าวสารอาเซียน
ข่าวสารอาเซียน
รอบรู้อาเซียน
บทความพิเศษ
สื่อเผยแพร่
คำศัพท์อาเซียน
การบินกับอาเซียน
Toeic
เคล็ดลับ
ขั้นตอนการสมัครสอบ
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ในสนามบิน
กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
กิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
การประกวด Freshy boy and girl 2017
โครงการอนุรักษ์วัฒนาธรรมเกษตรวิถีไทย สืบสานประเพณีภูมิปัญญาและการปลูกข้าวของไทย ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

 

@Line Official

@dr-iat *อย่าลืมพิมพ์ @ ใส่ไปด้วยนะคะ

 

   Untitled Document
    ข่าวประชาสัมพันธ์  

 ราคาชุดรับปริญญา ปีการศึกษา 2559 (รับปริญญา พฤศจิกายน 2560)
08 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 รับสมัครนักศึกษาเพื่อลงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
14 กุมภาพันธ์ 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 เก็บค่าบำรุงสมาชิคสมาคมศิษย์เก่าบางพระ
22 สิงหาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ
11 สิงหาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 สถาบันเทคโนโลยีการบินเปิดรับสมัครนักศึกษา
15 กรกฎาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 ไปรษณีย์ไทย ชวนส่ง “วัสดุอะลูมิเนียม” ฟรี! เพื่อทำขาเทียมพระราชทาน
11 กรกฎาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 ประกาศจาก สกอ.
24 มิถุนายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 "ทอท." ลุยปั้นแผนแม่บทสนามบิน"ภูเก็ต-หาดใหญ่-แม่ฟ้าหลวง"ดันงบลงทุนรวม 1.94 แสนล้าน
20 มิถุนายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 MIQ logistics เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง Import/Export Operation Manager (Freight Forwarder Industrail)
23 มิถุนายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 PATTAYA AIRWAY เปิดรับสมัครนึกศึกษาฝึกงาน
01 กรกฎาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง In-Flight Service Agent ; Thai AirAsia Co., Ltd.
09 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Crew Co-ordinator: NokScoot Airlines Company Limited
09 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Passenger Service Agent Jet Asia Airways Co., Ltd.
09 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Tariff & Pricing Officer (Pricing) Bangkok Airways Public Company Limited
09 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 FedEx เปิดรับสมัครงาน ในตำแหน่ง Customer Support
12 ธันวาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน 

1 2 Next
   
   
สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.