Untitled Document Untitled Document
         

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต บางพระ 

Institute of Aviation Technology Rajamangala University of Technology Tawan-Ok

   
 
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับงานทะเบียน
สหกิจศึกษา
คู่มือสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
ส่วนงานภายในสถาบัน
งานบริหาร
งานวิชาการ
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการการเรียนรู้ (KM)
e-Service
ระบบทะเบียนออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา
ห้องสมุด
ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
ระบบ MIS
e-Learning
e-Document
e-Mail สำหรับเจ้าหน้าที่
e-Mail สำหรับนักศึกษา
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ขอความอนุเคราะห์จองห้อง/จองรถตู้
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบทะเบียนกิจกรรม
ลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น
ฐานข้อมูลด้านการบิน NTSB
ฐานข้อมูลด้านการบิน FAA
การบินไทย
Emirates Airlines
Cathay Pacific
การท่าอากาศยานไทย
สถาบันการบินพลเรือน - กระทรวงคมนาคม
ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
สมาคมศิษย์เก่าบางพระ
ข่าวสารบริการศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
งานวิจัย
ระบบและกลไกงานวิจัย
งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่/บทความ/งานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เชิดชูนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ระบบสืบค้นห้องสมุด
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข่าวสารอาเซียน
ข่าวสารอาเซียน
รอบรู้อาเซียน
บทความพิเศษ
สื่อเผยแพร่
คำศัพท์อาเซียน
การบินกับอาเซียน
Toeic
เคล็ดลับ
ขั้นตอนการสมัครสอบ
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ในสนามบิน

 

 

@Line Official

@dr-iat *อย่าลืมพิมพ์ @ ใส่ไปด้วยนะคะ

 

 

 

 

 

 

 

 

   Untitled Document
    ข่าวประชาสัมพันธ์  

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN Youth Representatives Experiencing
10 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
25 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการจัดสร้างหอพระ
19 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 เปิดโอกาศ ให้บุคาลากรแสดงความคิดเห็น ผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่องอธิการบดีฯ
19 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 รับสมัครนักศึกษาเพื่อลงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
14 กุมภาพันธ์ 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 เก็บค่าบำรุงสมาชิคสมาคมศิษย์เก่าบางพระ
22 สิงหาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ
11 สิงหาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 สถาบันเทคโนโลยีการบินเปิดรับสมัครนักศึกษา
15 กรกฎาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 ไปรษณีย์ไทย ชวนส่ง “วัสดุอะลูมิเนียม” ฟรี! เพื่อทำขาเทียมพระราชทาน
11 กรกฎาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 ประกาศจาก สกอ.
24 มิถุนายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 "ทอท." ลุยปั้นแผนแม่บทสนามบิน"ภูเก็ต-หาดใหญ่-แม่ฟ้าหลวง"ดันงบลงทุนรวม 1.94 แสนล้าน
20 มิถุนายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 MIQ logistics เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง Import/Export Operation Manager (Freight Forwarder Industrail)
23 มิถุนายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 PATTAYA AIRWAY เปิดรับสมัครนึกศึกษาฝึกงาน
01 กรกฎาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง In-Flight Service Agent ; Thai AirAsia Co., Ltd.
09 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Crew Co-ordinator: NokScoot Airlines Company Limited
09 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน 

1 2 Next
   
   

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ชั้น 5 อาคาร สรรพวิทย์บริการ เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.