Untitled Document Untitled Document
         

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต บางพระ 

Institute of Aviation Technology Rajamangala University of Technology Tawan-Ok

   
 
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับงานทะเบียน
สหกิจศึกษา
คู่มือสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
ส่วนงานภายในสถาบัน
งานบริหาร
งานวิชาการ
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้ (KM)
งานกิจการนักศึกษา
e-Service
ระบบทะเบียนออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา
ห้องสมุด
ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
ระบบ MIS
e-Learning
e-Document
e-Mail สำหรับเจ้าหน้าที่
e-Mail สำหรับนักศึกษา
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ขอความอนุเคราะห์จองห้อง/จองรถตู้
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบทะเบียนกิจกรรม
ลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น
ฐานข้อมูลด้านการบิน NTSB
ฐานข้อมูลด้านการบิน FAA
การบินไทย
Emirates Airlines
Cathay Pacific
การท่าอากาศยานไทย
สถาบันการบินพลเรือน - กระทรวงคมนาคม
ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
สมาคมศิษย์เก่าบางพระ
ข่าวสารบริการศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ทำเนียบศิษย์เก่า
งานวิจัย
ระบบและกลไกงานวิจัย
งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่/บทความ/งานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เชิดชูนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ระบบสืบค้นห้องสมุด
ฐานข้อมูลงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารอาเซียน
ข่าวสารอาเซียน
รอบรู้อาเซียน
บทความพิเศษ
สื่อเผยแพร่
คำศัพท์อาเซียน
การบินกับอาเซียน
Toeic
เคล็ดลับ
ขั้นตอนการสมัครสอบ
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ในสนามบิน

 

 

@Line Official

@dr-iat *อย่าลืมพิมพ์ @ ใส่ไปด้วยนะคะ

 

 

 

 

 

 

 

 

  "ทอท." ลุยปั้นแผนแม่บทสนามบิน"ภูเก็ต-หาดใหญ่-แม่ฟ้าหลวง"ดันงบลงทุนรวม 1.94 แสนล้าน


 "ทอท." ลุยปั้นแผนแม่บทสนามบิน"ภูเก็ต-หาดใหญ่-แม่ฟ้าหลวง"ดันงบลงทุนรวม 1.94 แสนล้าน
20 มิถุนายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน


 

 

"ทอท."ลุยปั้นแผนแม่บทสนามบิน"ภูเก็ต-หาดใหญ่-แม่ฟ้าหลวง"ดันงบลงทุนรวม 6 สนามบินที่ 1.94 แสนล้านบาท

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ทอท.มีแผนลงทุนสำหรับพัฒนาท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.ในวงเงินประมาณ 1.94 แสนล้านบาท มากกว่าสินทรัพย์รวมทั้งหมดของ ทอท.ที่มีอยู่ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558 ที่ระดับราว 1.60 แสนล้านบาท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าว คณะกรรมการ ทอท.ได้ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในวงเงินประมาณราว 1.62 แสนล้านบาท และฝ่ายบริหารอยู่ในระหว่างการนำเสนอแผนแม่บทโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายและท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต่อคณะกรรมการ ทอท.ภายในปีนี้ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้วงเงินประมาณไม่ต่ำกว่า 3.2 หมื่นล้านบาท

นายนิตินัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ในระยะสั้น ทอท.จะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณของปี 2559 วงเงินประมาณ 3.4 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็น โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะ 2 ที่กำลังจะเริ่มก่อสร้างในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ในวงเงินจำนวนราว 1.5 พันล้านบาท และโครงการชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานภูเก็ต ในวงเงินจำนวน ราว 1.9 พันล้านบาท โดยโครงการชดเชยผลกระทบด้านเสียงดังกล่าว จะดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันทีเมื่อคณะรัฐมนตรี เห็นชอบงบประมาณเพิ่มเติมปี 2559


 

 

 

   
   

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ชั้น 5 อาคาร สรรพวิชญ์บริการ เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.