การประชุมใหญ่คณะทำงานพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S-Curves)

รายละเอียด