โครงการบริการวิชาการชุมชนบ้านนาพุ ต.บางพระ

รายละเอียด

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สถาบันเทคโนโลยีการบิน

ได้จัดโครงการบริการวิชาการชุมชนบ้านนาพุ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี