โครงการบริการวิชาการชุมชนศูนย์เครือข่าย ศพก. กลุ่มผู้ปลูกกล้วยไม้ อำเภอศรีราชา

รายละเอียด

 
 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ได้จัดโครงการบริการวิชาการชุมชนศูนย์เครือข่าย ศพก. กลุ่มผู้ปลูกกล้วยไม้ อำเภอศรีราชา
หมู่ที่ 3 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี