งานฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสและทำบุญมงคล ๓๗ ปี ณ วัดเขาบางพระ

รายละเอียด

 

 

งานฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสและทำบุญมงคล ๓๗ ปี พระครูธรรมธร อังกูร โชต วัดเขาบางพระ