พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

 

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ได้จัดการซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตทุกคณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจริง

โดยนายคุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน คณาจารย์ และ บัณฑิตจากสถาบันเทคโนโลยีการบินได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมครั้งนี้ด้วย