แจ้งที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 รอบ 2

สำหรับนักศึกษา วิทยาเขตบางพระและ
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
**ยกเว้น วิทยาเขตอุเทนถวายและวิทยาเขตจันทบุรี