----

สำหรับนักศึกษา วิทยาเขตบางพระและ
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
**ยกเว้น วิทยาเขตอุเทนถวายและวิทยาเขตจันทบุรี