ขอเชิญคณาจารย์สาขาการจัดการการบินเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)

 

ประชาสัมพันธ์ถึงคณาจารย์สาขาการจัดการการบินทุกท่าน

 

สถาบันจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง ปฏิบัติการ ชั้น 5 อาคารสรรพวิชญ์บริการ

ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป