วันเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ วันที่ 13 มิถุนายน 2562

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลา ในวันคล้ายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ พระราชโอรสองค์ที่ 40 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และที่ 4 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง ซึ่งพระนามของท่านได้อันเชิญมาเป็นนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จึงจัดพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลา เพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ภายในงานมีบุคคล หน่วยงาน จากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้ด้วย

ที่มา : https://www.facebook.com/pg/rmutto.ac.th/photos/?tab=album&album_id=2322519881160639&ref=page_internal