มอบเกียรติบัตรนักศึกษาช่วยกิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกครั้งที่ 12

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

สถาบันวิจัยและพัฒนามอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีการบิน

ในโอกาสที่ได้ช่วยเหลือการประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ครั้งที่ 12 จัดขึ้นวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562

ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท

จังหวัดชลบุรี  จำนวน 10 คน ได้แก่

นางสาวกนิษฐา สวัสดิ์ภักดี
นางสาวรเริงชล บุญเพ็ชร
นางสาวพิมลภัสสร์ บุญนะฤธี
นางสาวลลิล วราวุฒิ
นางสาวปริศนา พรพงษ์วัฒนา
นางสาวณชัญยณัฏฐ์ สุดประเสริฐ
นางสาวจินตพร งามสมพงษ์
นางสาวณัฐธยา มีพรหม
นางสาวกฤตติยา ปัญญา
นางสาวน้ำฝน หอมแพงไว้