ระเบียบข้อปฏิบัติและคุณสมบัติในการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> https://drive.google.com/file/d/1Jx81S_tbjAdkitLBkOjEP7EqY7A2NlYp/view?usp=sharing