ขอความร่วมมือ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบินทุกชั้นปี ทำแบบประเมินฯ

 

 

ขอความร่วมมือ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบินทุกชั้นปี ทำแบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการของสถาบันเทคโนโลยีการบิน ปีการศึกษา 2562/1 (ตั้งแต่ 24 มิ.ย.62 - 28 ต.ค.62)

https://forms.gle/7VDKbE4BDnwc1ZHo9